Бекетов М. М. Математична та Просторова модель Періодичного закону хімічних елементів

  • admin admin
Ключові слова: Математична модель, Просторова модель, Періодичний закон хімічних елементів, Періодична таблиця, Менделєєв, нерозривний ланцюг, скручено у спіраль, групи, властивості, атомні маси, періоди, енергетичні рівні, об’ємне бачення

Анотація

Стаття стосується питання закономірностей Періодичного закону хімічних елементів. Дослідження полягали у створенні Математичної моделі з метою з’ясування відображення основоположних законів у Просторовій моделі Періодичного закону хімічних елементів, яку створив учень середньої школи Невзоров Бекетов Микита Сергійович. Методика досліджень ґрунтувалася на аналізі порядкових атомних номерів  та відносних атомних мас елементів, кількості груп, кількості періодів, розподілення електронів у атомах за енергетичними рівнями, співвідношення властивостей елементів від будови атомів.

У Просторовій моделі, яку створив Невзоров Бекетов Микита Сергійович, всі відомі елементи об’єднані у нерозривний ланцюг за зростанням їхніх порядкових номерів. Ланцюг елементів скручено у спіраль так, щоб елементи утворювали вертикальні стовпці (групи) за спорідненням їхніх властивостей. Кількість обертів спіралі відповідає кількості періодів. Спіраль розміщено на трьох «стовпах» різного діаметру за порядком заповнення орбіталей s-, p-, d-, f-елементів та спорідненням їхніх властивостей. Безперервний ланцюг елементів, скручений у спіраль, дозволяє помістити інертні гази перед елементами першої групи, що відповідає Періодичній таблиці за авторством Д.І. Менделєєва у редакції 1905 року. В результаті проведених досліджень з’ясувалося найбільш повне відображення основоположних законів у Просторовій моделі Періодичного закону хімічних елементів, яку створив Невзоров Бекетов Микита Сергійович.

Математична та Просторова модель підтверджують можливість знаходження нових елементів не лише наприкінці Періодичної таблиці, але і на початку –  як і вважав Д.І. Менделєєв. Практична значимість отриманих результатів визначається можливістю їх застосування освітній, науковій та дослідницькій діяльності. Просторова модель формує математичне об’ємне бачення періодичної залежності властивостей хімічних елементів від будови їх атомів, дає розуміння поступового ускладнення будови атомів елементів за зростанням їх порядкових номерів, дає можливість прогнозувати особливості та властивості нових елементів, розвиває структурне та просторове мислення.

Опубліковано
2020-02-29