Татарченко Є. С., Лифар В. О. Оцінка стану та визначення показників ризику IT компаній при злиттях та поглинаннях

  • admin admin
Ключові слова: IT проект, управління проектами, моделі, прийняття рішень, mergers and acquisitions, ризик, фінансовий звіт

Анотація

Стаття стосується проблеми розробки моделей, методів, та інформаційної технології забезпечення підтримки прийняття рішень щодо аналізу поточного стану IT компаній з ціллю досягнення найбільш вигідних умов їх експлуатації. Сучасний діловий клімат характеризується безперервним ростом конкуренції, зміщенням прибутку та швидкозмінними технологіями. Умови росту фінансових прибутків можуть забезпечити засоби злиття та поглинання (M&A). Один з важливих елементів злиття та поглинання є якісна оцінка вартості та стану компанії, що є IT. Розробка проектів інформаційних технологій вимагає особливого проектно-керуємого підходу до всіх стадій життєвого циклу проекту. Одночасно, такі проекти відносяться до найбільш ризикованих інвестицій. Умови росту конкурентоздатності можуть забезпечити засоби аналізу поточних станів компаній та система підтримки прийняття рішень відносно стану та управлінню IT проектами. Така технологія може бути пріоритетом заснованим на методах і моделях  оцінки ризику розробок.

Автори пропонують методи і моделі щодо оцінки ефективності роботи IT компаній, що відображають стан компаній в умовах конфлікту та невизначеності. При цьому в основі імітаційного моделювання розвитку подій лежить ризикоорієнтований підхід. Завдяки методам, що поєднують моделі на основі «дерев відмов» та «дерев подій» та оцінку можливих наслідків фінансового розвитку в часі, реалізується метод кількісної оцінки очікуваного ризику втрат та очікуваного прибутку для кожної гілки поєднаних дерев. Експерт (група експертів) в результаті застосування формалізованого аналізу станів IT компаній на основі методів переваг або рангових оцінок визначає показники ризику. Експертні оцінки оптимальних рішень виконуються методами переваг та пошуку найбільшої різниці між очікуваними втратами та очікуваним прибутком.

Опубліковано
2020-02-29
Розділ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ