Стефанишин Д. В. Підхід до прогнозування на основі даних моніторингу за допомогою комбінованого ситуаційно-індуктивного моделювання (основна ідея та очікувані результати)

  • admin admin
Ключові слова: комбіноване ситуаційно-індуктивне моделювання, індуктивна та ситуаційна моделі, дані моніторингу, прогнозування, прогнозний фон, ряд динаміки

Анотація

Цей підхід пропонується використовувати для прогнозування поведінки складних природних, техногенних, екологічних та економічних систем на основі регулярних моніторингових даних, що формують часові ряди, за допомогою спрощених моделей регресійного типу. У підході використовується ідея декомпозиції складних завдань моделювання та прогнозування за допомогою регресійних моделей на основі даних моніторингу для подолання надмірної структурної та параметричної невизначеності реальних динамічних систем.

Відповідно до запропонованого підходу, прогнозування на основі даних моніторингу за допомогою комбінованого ситуаційно-індуктивного моделювання складається зі встановлення відповідних ситуаційних моделей регресійного типу, адекватних у майбутньому протягом певних обмежених часових інтервалів. Задача прогнозування вирішується в три етапи. На першому етапі проводиться ретроспективне ситуаційне моделювання. Оскільки ретроспективні ситуаційні моделі регресійного типу пристосовуються до обмежених ретроспективних часових інтервалів, що вибираються таким чином, щоб забезпечити одноманітність тенденцій або квазістаціонарну поведінку ключової змінної моделі, вони можуть суттєво спрощуватися. В результаті отримується спрощення ситуаційних моделей при їх високій адекватності та точності. Обставини адаптації прийнятих ретроспективних ситуаційних моделей визначаються як прогнозний фон.

На другому етапі на основі узагальнення набору ситуаційних моделей, адаптованих до обмежених ретроспективних часових інтервалів, здійснюється індуктивне моделювання. Припускається, що ситуаційні моделі відображають різні фазові стани динамічної системи на різних часових інтервалах, а індуктивні моделі відображають еволюцію її станів. На третьому етапі за допомогою індуктивних моделей як моделей «рівнів», що визначають поведінку залежних змінних для деяких фіксованих значень незалежних змінних (предикторів), встановлюються очікувані ситуаційні моделі регресійного типу. Ці моделі можуть бути адекватними в майбутньому протягом певних обмежених часових інтервалів.

Виявлено, що для проведення ситуаційного моделювання можуть використовуватися досить прості регресійні моделі. Зокрема, це можуть бути однофакторні регресійні моделі. Структура індуктивних моделей може залежати від поведінки часових рядів, представлених результатами ретроспективного ситуаційного моделювання. В свою чергу індуктивні моделі можуть бути представлені регресіями, трендами та деякими комбінаціями трендів та регресій тощо.

Опубліковано
2020-02-29
Розділ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ