Ляшенко І. О., Стефанцев С. С., Шемаєв В. М. Модель ситуації у функціональній системі когнітивного поля

  • admin admin
Ключові слова: когнітивне поле, слабоструктурована ситуація, шкалювання, когнітивна карта, експерти

Анотація

Стаття полягає в досліджені моделі ситуації в функціональній системі когнітивного поля шляхом уніфікованого представлення числових і лінгвістичних значень ознак. Модель представлення знань у вигляді когнітивного поля призначена для подання та структуризації знань експертів при розробці баз знань експертних та інтелектуальних систем, заснованих на експертних знаннях, де когнітивне поле – це опис основних понять проблемної області та їх взаємозв’язків, у вигляді графа, діаграми, таблиці, формул або тексту, отримане в результаті вилучення і структурування знань суб’єкта. Діяльність експертів та аналітиків, що направлена на дослідження ситуації та прийняття рішення за допомогою когнітивного поля являє собою логіко-часову структуру застосування різноманітних методів та прийомів побудови когнітивної карти, її параметризації, прогнозування розвитку ситуацій, верифікації, коректування когнітивної карти та прийняття рішення.

Представлення блокової моделі ситуації у функціональній системі когнітивного поля проводилось методом шкалювання ознак ситуації, вилучення переваг експерта для настроювання когнітивної карти ситуації та методом вирішення прямої та зворотної задачі. Для побудови шкали ознаки необхідно було визначити множину лінгвістичних значень ознаки та структурувати множину лінгвістичних значень ознаки. В моделі для визначення лінгвістичних значень ознаки ситуації використовуються її відносні значення. При такому визначенні лінгвістичних значень ознак ситуації задається загальний еталон значення ознаки. Завдання загального еталона значення ознаки полегшує роботу експертів при визначенні сили впливу ознак і зменшує експертні помилки. Структуризація лінгвістичних значень полягає в упорядкуванні елементів отриманої множини лінгвістичних значень і ґрунтується на методі опорних точок і методі поділу відрізка. Запропоновано метод шкалювання ознак ситуації. Приведені приклади шкалювання ознак ситуації.

В результаті проведених досліджень встановлено, що наведені в статті уніфіковані представлення числових і лінгвістичних значень ознак спрощує вивчення поведінки ситуації, закономірності її розвитку, пояснення прогнозів і забезпечує підтримку генерації рішень для досягнення цілей в ситуації. Практична значимість отриманих результатів визначається можливістю їх застосування при подачі та структуризації знань експертів при розробці баз знань експертних та інтелектуальних систем, заснованих на експертних знаннях.

Опубліковано
2020-02-29
Розділ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ