Азаров С. І., Сидоренко В. Л., Задунай О.С. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України як нелінійна динамічна система

  • admin admin
Ключові слова: сталий розвиток, стабільність, сталість, стійкість, змінність, самоорганізація , самовідновлення

Анотація

Метою дослідження є окреслення формування поняття «сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України» і визначення його системних характеристик (стабільність, сталість, стійкість, змінність, самоорганізація і самовідновлення) в процесі зміни ендогенного та екзогенного середовища.

У статті розглядається поняття «природно-ресурсний потенціал сталого розвитку» в світлі глобальної стратегії розвитку людства, у визначенні якого є необхідність узгодження, врівноваження потреб з ресурсними й екологічними можливостями територій, а також розвитку суспільства та характер використання ним наявних ресурсів, що дає змогу задовольняти сьогоднішні потреби, зберігати та забезпечувати можливості забезпечення потреб прийдешніх поколінь. Наведено ключові аспекти сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу та основні характеристики системи його сталого розвитку. Припускається, що в ідеї сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу здійснена спроба поєднати необхідність забезпечення задоволення зростаючих потреб людства не за рахунок збільшення обсягів використовуваних ресурсів, а за рахунок раціональності їх використання із одночасним зменшенням рівня забруднення навколишнього середовища.

Відповідно до принципів системного підходу та методу синергетики сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу розглядається як складна нелінійна динамічна система, в якій синтетично поєднуються елементи стійкості та змінності, еволюції і революції, статичності та динамічності, порядку і хаосу, ендо- та екзогенності тощо. Стійкими субстанціями сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу є постійність вибору форм, інструментів і методів реалізації соціально-економічних і екологічних інтересів, сталість досягнутих даних показників у національній економіці, стабільність рівня задоволення наявних потреб, тобто непорушність кінцевих параметрів ефективності.

В процесі реалізації випадкового процесу в динамічній нелінійній системі сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу поступово буде спостерігатися кумулятивний ефект кількісних змін, який матиме своїми наслідками посилення флуктуацій і ентропії. Останнє буде супроводжуватися тиском ендогенного й екзогенного середовища, відповідними змінами не тільки в кількісних, але й у якісних параметрах поведінки системи та механізмах її взаємодії. Показано, що динамічний розвиток моделі відтворення економічних інтересів характеризується якісними змінами як у її структурі, механізмах, формах (ендогенному середовищі), так і якісними трансформаціями в екзогенному просторі.

Опубліковано
2020-02-29
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ