Тихонов Ю. Л., Полумієнко С. К. Індикатори та індекси рівня розвитку освіти

  • admin admin
Ключові слова: освіта, електронна освіта, рейтинг, індикатори, рівень освіти, системи індикаторів. PISA, ПРООН, “Комісія Стиглица”, “Освіта.ua”, “Топ-200 Україна”

Анотація

Стаття стосується проблеми використання індикативного аналізу. Важливий компонент, який дозволяє країни брати участь в прогресі, пропонованому технологічними перетвореннями - це придбання знань. Суспільство не може отримати користь з досягнень в науці і техніці без освічених учених і інженерів. Для аналізу  взаємного розвитку освіти і соціально - економічної системи вводяться системи індикаторів. Такі  індикатори дозволяють оцінити рівень освіти по регіонах країни, знайти слабкі місця, які потрібно розвивати. Організація економічного співробітництва і розвитку  пропонує систему базисних індикаторів, згрупованих в чотири тематичні групи (Група А - інформація про тих, хто навчається, що впливає на успішність їх навчання і як успішність навчання впливає на їх успішність на ринку праці. Група В -  інформація про інвестиції в освіту. Група С - інформація про навчання впродовж життя та навчання для професійного розвитку. Група D - інформація про освітнє середовище.). Наприклад, за допомогою індексу ESCS в межах програми PISA вимірюється соціально - економічне становище студентів. У щорічній доповіді ПРООН, а також у ряді інших аналітичних документів використовується ”Індекс освіти”, який є частиною “Індексу людського розвитку”. В Канаді показники освіти розробляє рада з статистики освіти у співпраці з провінційними та територіальними міністерствами та статистичною службою. У Кореї створюється національна система навчання впродовж життя як двигун для розвитку суспільства. У Новій Зеландії використовуються показники – “доступність вищої освіти для студентів”, “Освіта дорослого населення”, “Державне фінансування вищої освіти”, тощо. В Японії підтримується забезпечення якісної освіти та сприяння навчанню протягом усього життя (Індикатори – “Населення з вищою освітою”,  “Частка середньої освіти”, “Витрати на освіту” тощо. Відповідно до програм “Європейське соціальне дослідження” та ін. збираються дані про три соціальні результати (самооцінка здоров'я, політичний інтерес і між особова довіра). Росте інтерес до неекономічних аспектів (останні ініціативи, такі як “Комісія Стиглица”, “Комісія Усесвітньої організації охорони здоров'я” тощо). Спільною ініціативою ПРООН і Фонду Знань Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума є “Індекс глобальних знань” (GKI). Індекс спрямований на вимірювання багатовимірної концепції знань. Ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. В якості даних для складання рейтингу ВНЗ використані національні рейтинги ВНЗ (“Топ-200 Україна”, “Бал ЗНО на контракт”).

Проблема розглядалась на прикладі міжнародних організацій, окремих країн і ВНЗ в Україні. Мета проведених досліджень полягала у виявленні можливості використання індикативного аналізу процесів освіти, в тому числі і в Україні. Методика досліджень ґрунтувалася на аналізі систем індикаторів міжнародних організацій (PISA,ПРООН, “Комісія Стиглица”, “Комісія Усесвітньої організації охорони здоров'я” тощо), окремих країн (Канади, Кореї, NZ, Японії), рейтингів ВНЗ України (“Освіта.ua”, “Топ-200 Україна”, “Бал ЗНО на контракт”). В результаті проведених досліджень встановлено, що питання оцінки ефективності функціонування закладів освіти як системного організаційно-економічного механізму слабо висвітлені і практично не розроблені. Необхідно створювати інструментарій, який включає засоби оцінки рівня електронної освіти, ефективного створення складових електронної освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає у в аналізі можливостей використання індикаторів для електронної освіти. Практична значимість отриманих результатів визначається можливістю їх застосування при вирішенні задач визначення оптимальних інвестицій в освіту по регіонах країни.

Опубліковано
2020-02-29
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ