Горлинський Б. В., Зайцев С. В. Метод підготовки первинної інформації для адаптивних безпроводових засобів передачі даних

  • admin admin
Ключові слова: достовірність інформації, безпроводові засоби передачі даних, завадостійкі коди, турбо код, адаптація, алгоритми декодування, завади

Анотація

Стаття стосується проблеми забезпечення достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних, зокрема, шляхом використання різних завадостійких кодів, від більш простих до більш складних, з урахуванням параметрів завад та використанні трьохкомпонентного турбо коду. Об’єктом досліджень є процеси формування і переробки кодованих даних у безпроводових засобах передачі даних, а предметом досліджень – методи забезпечення достовірності інформації у безпроводових засобах передачі даних. Мета досліджень – розробка методу підготовки первинної інформації для адаптивних безпроводових засобів передачі даних, що дозволить забезпечити задані показники достовірності інформації та підвищити їх ефективність. Методика досліджень ґрунтувалась на математичному апараті аналізу оптимальної стратегії завад та імітаційному моделюванні характеристик достовірності переданої інформації.

У статті запропоновано метод підготовки первинної інформації для адаптивних безпроводових засобів передачі даних, з метою забезпечення заданих показників достовірності інформації та підвищення їх ефективності. Сутність методу полягає у використанні нових аналітичних залежностей визначення середньої ймовірності бітової помилки декодування для блокових кодів та кодів Ріда-Соломона, визначенні середньої ймовірності бітової помилки декодування для турбо кодів шляхом імітаційного моделювання для різних стратегій завад, порівнянні отриманих значень середньої ймовірності бітової помилки декодування з пороговим значенням та визначенні за запропонованим алгоритмом кодових конструкцій. Відмінність розробленого методу від існуючих, що визначає його новизну, полягає в збільшенні мірності простору кодів та завад, а також використанні нових аналітичних співвідношень для розрахунку середньої ймовірності бітової помилки з урахуванням параметрів завад та використанні трьохкомпонентного турбо коду, що дозволяє забезпечити задані показники достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних. Результати моделювання характеристик достовірності адаптивних безпроводових засобів передачі даних з використанням методу показали, що він дозволяє забезпечити задані показники достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних, при цьому енергетичний виграш кодування за рахунок використання трьох компонентного турбо коду складає 0,8 дБ у порівнянні з відомими методами. Практична значимість отриманих результатів визначається доцільністю їх використання промисловими та науково-дослідними організаціями з метою дослідження, проектування і виготовлення нових безпроводових засобів передачі даних та їх математичних моделей.

Опубліковано
2020-02-29
Розділ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ