Стефанишин Д.В. Логіко-імовірнісне моделювання і прогнозування аварій на напірних гідроспорудах Дністровського гідровузла

(Частина 1. Методологія, гіпотези та припущення)

  • admin admin
Ключові слова: аварія, безпека, випадкова подія, дерево відмов і несправностей, Дністровський гідровузол, імовірність аварії, моделювання, надійність, напірні гідроспоруди, об’єкт критичної інфраструктури, подія-припущення, прогнозування, сценарій, форма аварії

Анотація

УДК 004.942 ; 626/627 ; 504.05

https://orcid.org/0000-0002-7620-1613

Стаття є першою частиною комплексної роботи, присвяченої моделюванню і прогнозуванню гіпотетичних аварій, з оцінюванням ймовірностей їх виникнення, на гідроспорудах, що формують напірний фронт Дністровського гідровузла. Гідроспоруди цього гідровузла розташовані на річці Дністер, в її середній течії, на південному заході України біля міста Новодністровськ, Чернівецької області. Цей гідровузол є важливим об’єктом національної критичної інфраструктури і водночас потенційно небезпечним об’єктом, на якому можуть виникати аварії й надзвичайні ситуації з катастрофічними економічними, екологічними та соціальними наслідками. В статті обґрунтовано актуальність проблеми, розглянуто загальну постановку задачі досліджень, викладено методологію досліджень та сформульовано їх мету, окреслено прийняті гіпотези і припущення, дано коротку характеристику моделей, методів і підходів, що використовувалися при вирішенні поставленої задачі. Метою досліджень визначено моделювання і прогнозування аварій на напірних гідроспорудах гідровузла з оцінюванням ймовірностей їх виникнення та перевіркою надійності і безпеки окремих гідроспоруд і гідровузла в цілому на основі імовірнісного підходу. При розробці методології досліджень використовувалися різні методи та підходи. Серед них: методи системно-структурного і абстрактно-логічного аналізу причин можливих аварій на напірних гідроспорудах; методи системного аналізу причинно-наслідкових відношень; методи і підходи теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної теорії надійності і теорії ризику; методи математичної логіки та теорії прийняття рішень, а також метод рандомізації результатів традиційних розрахунків стійкості і міцності гідроспоруд в межах детерміністичного підходу. В якості основного методу, згідно з яким здійснювалася агрегація ймовірностей виникнення різних аварійних подій на гідроспорудах, вибрано графоаналітичний, логіко-імовірнісний метод дерев відмов і несправностей.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ