Коваленко О.Є. Композиційна конвергенція інформаційних технологій у системах ситуаційного управління на основі моделі знань предметної області

  • admin admin
Ключові слова: система ситуаційного управління, модель знань, конвергенція технологій, композиційна модель

Анотація

УДК 004.942 ; 007.51  

 

http://orcid.org/0000-0002-9639-3544

Стаття стосується проблеми побудови комплексних адаптивних система ситуаційного управління на основі конвергенції інформаційних технологій з використанням моделей знань. Створення та використання складних технічних систем різного призначення обумовило потребу у виробленні систематичних і цілісних підходів до вирішення проблем їх підтримка впродовж всього життєвого циклу. Побудова і використання систем ситуаційного управління у різних сферах застосування вимагає розробки методів і засобів конвергенції інформаційних технологій для здійснення адекватного ситуаційного управління у цільовій проблемній області. Задачу композиції інформаційних технологій в рамках конвергентної архітектури системи ситуаційного управління можна визначити, як встановлення взаємно однозначної, коректної, оптимальної відповідності між формальним описом прикладної області та засобами інформаційних технологій.

Проблема розглядається з позицій архітектурного опису систем ситуаційного управління у вигляді моделей різних рівнів абстракції. Мета проведених досліджень полягала у розробці моделей для забезпечення вимог до функціональної універсальності та стандартизації архітектури інформаційних технологій, а також забезпечення їх портабельності в гетерогенному інформаційному середовищі. Методика досліджень ґрунтувалася на застосуванні методів декомпозиції вимог і описів задач предметної сфери у відповідності з архітектурними моделями цільової системи та формальними описами з наступним відбором і композицією потрібних технологій у системах ситуаційного управління для вирішення ситуаційних проблем у цільовій предметній області з використанням формалізованих знань. Формальний опис предметної області ситуаційного управління, для якої створюється проблемно-орієнтована система ситуаційного управління є ієрархією концептів (понять) і функціональних перетворень, якими будуть оперувати користувачі. Формальний опис предметної області має також містити узагальнений опис моделі процесів ситуаційного управління. В результаті проведених досліджень запропоновано підхід до конвергенції інформаційних технологій шляхом їх композиції на основі формальних описів моделей предметної сфери різних рівнів абстракції. Наукова новизна отриманих результатів полягає у формуванні системи моделей та їх перетворень для побудови конвергентних систем ситуаційного управління шляхом композиції інформаційних технологій у відповідності з видами технологічних засобів та категорій їх застосування. Практична значимість отриманих результатів полягає у створенні можливостей оперативної адаптації систем ситуаційного управління до потреб актуальних поточних ситуацій на основі формалізації їх опису.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ