Голубєв С.О., Лебідь О.Г., Черній Д.І. Засоби комп’ютерного моделювання в галузі обчислювальної гідродинаміки

  • admin admin
Ключові слова: математичне моделювання, програмно-моделююча система, обчислювальна гідродинаміка

Анотація

УДК 517.3;532.5

https://orcid.org/0000-0002-7620-1613

https://orcid.org/0000-0002-8273-2306

https://orcid.org/0000-0001-8393-1887

У статті представлено аналіз схем побудови програмно моделюючих систем  в галузі обчислювальної гідродинаміки. Мета роботи – виявлення властивостей перспективних структур  програмно-моделюючих систем. Методика - аналіз сучасних тенденцій моделювання. В результаті аналізу висвітлено, що принципова схема побудови програмно-моделюючої системи не має жорсткої залежності від класу задач та типу обчислювальних методів, але функціональні модулі програмно-моделюючої системи мають особливості взаємодії, в залежності  від систем рівнянь  та методів їх розв’язування. Висвітлені основні недоліки існуючих програмно-моделюючих систем.

 На основі аналізу властивостей  програмно-моделюючих систем визначено вимоги  до побудови інтегрованої комп’ютерної системи  математичного моделювання різнотипних процесів взаємодії течій рідини з конструкціями, що рухаються та деформуються, на основі пакетів програм  інженерного та наукового призначення, із застосуванням обчислювальних технологій. Враховуючи сучасні тенденції розвитку ПЗ у галузі обчислювальної гідродинаміки запропоновано нову,  раціональну схему побудови програмно–моделюючої  системи, у якої  застосовуються обчислювальні технології на основі методу дискретних особливостей (МДО). Практична значимість-рекомендації що до схеми побудови автономної системи, яка надає можливість  автоматизувати як процес обчислень так і  процес  обробки даних на всіх етапах моделювання.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ