Горбулін В.П., Полумієнко С.К., Трофимчук О.М. Методи оцінки та формування стратегії розвитку національних наукових досліджень і розробок

  • admin admin
Ключові слова: система індикаторів, інтегральний індекс, науково-технологічні ресурси, стратегії розвитку

Анотація

УДК 316.422.44

 

https://orcid.org/0000-0002-7195-8684

https://orcid.org/0000-0001-9891-5417

https://orcid.org/0000-0003-3358-6274

 

Розглядається проблема аналізу стану, ефективності використання наявних в країні науково-технологічних ресурсів та передумови створення стратегій розвитку національної сфери досліджень та розробок.

Метою статті є визначення методів індикативного оцінювання рівня науково-технологічного розвитку країни, та на цій основі - передумов стратегій розвитку науково-технологічного потенціалу країни. Ці методи грунтуються на аналізі існуючих методах побудови систем індикаторів та інтегральних індексів, що використовуються в світовій практиці.

Запропоновано та проаналізовано 24 базових індикатори стану науково-технологічних ресурсів з точки зору їх інформативності для використання при розробці національної стратегії розвитку досліджень і розробок. Індикатори розглядаються як оцінки частки відповідного ресурсу регіону країни та предметної галузі досліджень і розробок в його національному або ж в світовому обсязі. Крім цього, разом з кількісними вводяться якісні оцінки науково-технологічних ресурсів та визначається загальна методика оцінювання. В цьому сенсі запропонована нова система та методологія оцінки сфери досліджень і розробок.

Ці індикатори відображають всі аспекти наукової діяльності та характеризують фінансування наукової діяльності, ефективність використання нерухомого майна наукових установ, публікацію наукових результатів, в тому числі публікацію в наукометичних виданнях та окремі оцінки її необхідності тощо. При цьому, насамперед вважається, що метою розвитку є обсяги доходів від науково-технологічної діяльності як організацій, так і окремих осіб.

Вводяться інтегральний індекс стану сфери досліджень та розробок, який визначається  на основі введених базових індикаторів та фокусується на ефективність використання різнобічних науково-технологічних ресурсів. Розглядається ілюстративний спрощений приклад використання наведеної методики оцінки, на основі якого для узгодження підсумкових оцінок вводяться якісні оцінки та вагові коефіцієнти, які  дозволяють адекватніше визначати властивості науково-технологічних ресурсів.

Далі визначаються учасники сфери досліджень і розробок, їх групи та стратегії, які за побудовою полягають у зміні введених індикаторів. Стратегія розвитку сфери ДіР, таким чином, полягатиме у підвищенні окремих індикаторів та інтегральних оцінок. За допомогою ігрових методів визначені основи збалансованості розвитку ДіР та проаналізовані можливі сукупні стратегії розвитку. На прикладі енергозабезпечення країни запропоновані та проаналізовані узагальнені стратегії розвитку науково-технологічних ресурсів.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ