Василенко В.М. Дослідження ефективності детермінованих та псевдовипадкових перемежувачів турбокодів

  • admin admin
Ключові слова: перемежувач, структура, турбокод, безпроводові системи передачі даних

Анотація

В роботі розглядаються різні види перемежувачів, їх структура, параметри та вплив на властивості турбокодів в безпроводових системах передачі даних. Показано результати імітаційного моделювання характеристик достовірності інформації для каналу з адитивним білим гауссівським шумом з використанням детермінованих та псевдовипадкових перемежувачів в структурі кодерів та декодерів турбокодів. Запропоновано найбільш ефективний перемежувач для побудови адаптивних систем передачі з кодуванням.

Опубліковано
2019-03-16
Розділ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ