Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (97-2003), OpenOffice, RTF. Всі формули набрані у редакторі формул Microsoft Equation 3.0.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний за шаблоном, шрифт Times New Roman, з одинарним міжрядковим інтервалом; анотація і ключові слова мовою статті виділені курсивом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу); у тексті на них зроблені відповідні посилання.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Наявність транслітерації посилань.

Керівництво для авторів

Зміст матеріалів, що направляються до редакції, повинен відповідати профілю та науково-технічному рівню журналу. Тематика журналу стосується математичного моделювання у всіх сферах господарської діяльності, тобто, економіки в її широкому розумінні.

Публікація в журналі є безкоштовною.

Кожна наукова стаття повинна мати вступ, розділи основної частини та висновки, а також анотацію і ключові слова трьома мовами (українською, російською та англійською). Також трьома мовами подаються реферати до статті (в межах 300 слів). Всі матеріали будуть розміщені в електронному варіанті журналу «Математичне моделювання в економіці» на сайті.

Представлені в редакцію рукописи проходять ретельне багатоланкове рецензування відповідними фахівцями за профілем статті. Якщо сумарна оцінка рецензентів менша за встановлений поріг, рукописи відхиляються. Автору надсилається відповідне повідомлення. Матеріали, отримані від автора, редакцією не повертаються. Після доопрацювання автор може подати матеріал повторно, з виконанням усіх процедур подачі матеріалу.

Статті, що були представлені в редакцію і прийняті після рецензування, але не попали в поточний номер журналу, будуть надруковані в наступних номерах журналу.

Зміст статті та якість написання або перекладу (українською або англійською мовами) переглядаються коректорами журналу, проте відповідальність за зміст та якість статті несуть автори матеріалу. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

Розділ журналу, до якого буде віднесена стаття, остаточно визначається редакцією, узгоджується – головним редактором або його заступником.

Висновок щодо публікації матеріалів схвалює редакційна колегія журналу.

Електронна версія журналу, правила оформлення та вимоги до статей, зміни і доповнення до тематичних розділів періодично оновлюються в Інтернеті на сайті Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору в розділі "Видавнича діяльність - Журнал ММЕ" та на сайті журналу «Математичне моделювання в економіці» www.mmejournal.in.ua .

У разі необхідності дописувачі журналу "Математичне моделювання в економіці" можуть звернутися за наведеною електронною адресою у розділі "Контактна інформація" для отримання шаблону підготовки статті для подачі у журнал.

Міжнародний науковий журнал "Математичне моделювання в економіці" також представлений на сайті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://itgip.org/ у розділі «Видавнича діяльність».

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Публікуються матеріали прикладного характеру, присвчені застосуванню програмного забеспечення в управлінні за окремими напрямами діяльностями або сферами економіки.

МАТЕМАТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ

В розділі подаються матеріали, в яких представлені різноманітні види наукових моделей об'єктів, процесів чи явищ, як інструменту для пізнання певних сфер діяльності держави, науки, бізнесу і т. інш.

АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

В розділі публікуються теоретичні та прикладні роботи аналітичного характеру, де проводиться оцінка, дослідження, прогнозування явищ та процесів у суспільстві чи оточуючому середовищі.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.