РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор  – С.О. Довгий, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАНУ

Заступник головного редактораО.М. Трофимчук, д-р техн. наук,  чл.-кор. НАНУ

 

                                                                             ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

В.П. Вишневський, д-р екон. наук, акад. НАНУ

В.М. Геєць, д-р екон. наук, акад. НАНУ

Л.Ф. Гуляницький, д-р техн. наук

Ю.І. Калюх, д-р техн. наук

С.І. Левицький, д-р екон. наук

О.О. Любіч, д-р екон. наук

В.О. Романов, д-р техн. наук

В.А. Пепеляєв, д-р фіз.-мат. наук

В.О. Петрухін, д-р техн. наук

С.К. Полумієнко, д-р фіз.-мат. наук

О.Г. Рогожин, д-р екон. наук

І.В. Сергієнко, д-р фіз.-мат. наук, акад. НАНУ

М.І. Скрипниченко, д-р екон. наук,  чл.-кор. НАНУ

Д.В. Стефанишин, д-р техн. наук

П.І. Стецюк, д-р фіз.-мат. наук

В.О. Устименко, д-р фіз.-мат. наук

 

                                                            МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

О.М. Ведута, д-р екон. наук, проф., Російська Федерація

М. Вохозка, д-р філ., доц. інж., МБА, Чеська Республіка

Р. Еспехо, проф., Великобританія

А. Крайка, проф., Польща

А. Леонард, проф., Канада

П. Миколайчак, проф., Польща

Є.О. Нурмінський, д-р. фіз.-мат. наук, проф., Російська Федерація

В.М. Полтерович,  д-р. екон. наук, проф., акад. РАН, Російська Федерація

В.І. Суслов, д-р. екон. наук, проф., чл.-кор. РАН, Російська Федерація

Ю.С. Харін, д-р. фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАНБ, Білорусь

Г. Ширз, проф., Великобританія

М. Ячимович, проф., акад. ЧАНМ, Чорногорія