Про журнал

                                            

Метою створення міжнародного наукового журналу «Математичне моделювання в економіці» є розповсюдження інформації про досягнення вітчизняних вчених у галузі математичного моделювання, зокрема, – у галузі економіки, інформаційного забезпечення процесу моделювання і прогнозування, розвитку кібернетичної складової і застосування сучасних програмно-апаратних засобів для математичного моделювання.

Вид журналу, його програмні цілі (основні принципи) та тематична спрямованість визначаються у Свідоцтві про реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Журнал «Математичне моделювання в економіці» – багатомовний. Основна мова наукового журналу – українська. Матеріали приймаються і друкуються також англійською і російською мовами. За рішенням Редакційної колегії випуски журналу можуть бути багатомовні або одномовні. У разі прийняття рішення про вихід номеру у вигляді багатомовного видання, кількість матеріалів, що публікуються не державною мовою, не перевищують 50% обсягу номеру.

Періодичність видання – один раз на квартал. У разі подання актуальних матеріалів, сумарний обсяг яких перевищує обсяг одного номеру журналу, Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Сфера розповсюдження міжнародного наукового журналу «Математичне моделювання в економіці» – Україна. Примірники наукового журналу також безкоштовно надаються для бібліотек країн, представники яких входять до Міжнародної редакційної ради журналу (за вимогою), а також електронні варіанти журналу надсилаються до бібліотек академічних та наукових закладів, де безпосередньо працюють члени Міжнародної редакційної ради журналу (за наявності домовленості про передачу електронної копії).

Журнал в Україні надається безкоштовно в державні спеціалізовані бібліотеки, у бібліотеки вищих навчальних закладів, що готують студентів за науковими напрямами, схожими до тематики журналу. Авторам, матеріали яких розміщені в журналі, один примірник надається безкоштовно.

Всі статті в журналі публікуються на безоплатній основі. За зміст матеріалів відповідають автори. Всі матеріали міжнародного наукового журналу «Математичне моделювання в економіці» рецензуються.